TIDLIGERE UDSTILLINGER - 2021

Photo Stuart McIntyre

Photo Stuart McIntyre

Photo Stuart McIntyre

Photo Stuart McIntyre

Photo Stuart McIntyre

Photo Stuart McIntyre

Photo Stuart McIntyre

Photo Stuart McIntyre

Photo Stuart McIntyre

Photo Stuart McIntyre

Photo Stuart McIntyre

Photo Stuart McIntyre

Photo Stuart McIntyre

Photo Stuart McIntyre

 • 1

  Photo Stuart McIntyre

 • 2

  Photo Stuart McIntyre

 • 3

  Photo Stuart McIntyre

 • 4

  Photo Stuart McIntyre

 • 5

  Photo Stuart McIntyre

 • 6

  Photo Stuart McIntyre

 • 7

  Photo Stuart McIntyre

Material Manifestations

One Man's Treasure

Brick 

Common Ground

Annelie Grimwade Olofsson og Jeppe Søndergaard Hansen

11. november - 18. december 2021

Med udstillingen Material Manifestations sætter to helt unge udøvere, Annelie Grimwade Olofsson (SE) og Jeppe Søndergaard Hansen (DK), udvidet fokus på materialitet ved gennem eksperimentelle processer at omskabe genbrugsmaterialer og keramiske efterladenskaber til nye og overraskende udtryk. Fælles for de to er en interesse for, hvordan materialer bærer på fortællinger om det samfund, de indgår i, og et ønske om at kommunikere kropsligt og sanseligt i udsagn og værker, som rummer urovækkende og genopbyggende perspektiver.

Annelie Grimwade Olofsson indsamler spildprodukter fra keramisk produktion, aske fra forbrændingsanstalter og metalrester fra tung industri og omdanner materialerne til objekter, der sætter spørgsmålstegn ved vores hæmningsløse forbrug af naturens ressourcer. Hendes værker er umiddelbart sanseligt pirrende, men når man kender historien bag, skubber de samtidig også til en foruroligende erkendelse af, hvor omfattende menneskets indgriben i klodens kredsløb er. Værkerne kan ses som stoflige manifestationer, som fortæller historier om affald og udfordrer vores forestillinger om materialers værdi.


Jeppe Søndergaard lader værkerne tale primært gennem deres taktilitet. Udstillingens værker er startet på ture rundt i København, hvor han har indsamlet genbrugsmursten fra nedrevne bygninger. Murstenene repræsenterer for Søndergaard den brik (brick), vores samfunds fundament er bygget af – et genkendeligt og ydmygt element, der i dag har mistet sin bærende værdi i moderne bygninger, men som i Søndergaards værker omskabes til nye æstetiske formål. Murstenene har han udsat for en nærmest voldelig proces: en keramisk ”overbrænding”, hvor den alt for høje temperatur får murstenene til at smelte og flyde ud af form – og måske videre tilbage den natur, de kommer fra.

Udstillingen er kurateret af Jeppe Søndergaard Hansen.

Jeppe Søndergaard Hansen (f. 1991) er kandidat fra programmet Keramisk Design på Det Kongelige Akademi, København, 2020, med en bachelor fra Akademiets afdeling på Bornholm. Udvalgte udstillinger: Studiolo. Solitude. Saint Jerome, Videnskabernes Selskab (København), 2019; Layers & Growths, Schloss Pillnitz (Dresden, DE), 2018; Systematic Chaos, vandreudstilling vist på CLAY i Middelfart, Politikens Hus i København og Bornholms Kunstmuseum, 2018.


Annelie Grimwade Olofsson (f. 1991) er bachelor fra programmet Kunsthåndværk på Det Kongelige Akademi, Bornholm, 2019. I 2021 deltager hun som Artist in Residence i 5 x Designers Detroit (USA), kurateret af Statens Kunstfond og College for Creative Studies. Udvalgte udstillinger: Wasteland Object, Officine Saffi (Milano, IT) 2021; Soil Matters, Helsinki Design Museum (Helsinki, FI), 2020; Wasteland, Charlottenborg Forårsudstilling (København), 2020.

Download pressemeddelelse + billeder

Vase? af MBADV / Maria Bruun og Anne Dorthe Vester

Vase? af MBADV / Maria Bruun og Anne Dorthe Vester

Permeabilitets-test nr. 1 af Anne Tophøj

Permeabilitets-test nr. 1 af Anne Tophøj

Kande fra den Antropocæne tidsalder af Søren Thygesen

Kande fra den Antropocæne tidsalder af Søren Thygesen

FINN af Mona Vander

FINN af Mona Vander

LOOP af Louise Gaarmann og Alex Soza

LOOP af Louise Gaarmann og Alex Soza

Konkylie, konkylie, konkylie af Petra Dalström

Konkylie, konkylie, konkylie af Petra Dalström

Upside down jug step stool af Sisse Lee

Upside down jug step stool af Sisse Lee

Potato af Rasmus B. Fex

Potato af Rasmus B. Fex

Myx-skin af Jonas Edvard

Myx-skin af Jonas Edvard

 • 1

  Vase? af MBADV / Maria Bruun og Anne Dorthe Vester

 • 2

  Permeabilitets-test nr. 1 af Anne Tophøj

 • 3

  Kande fra den Antropocæne tidsalder af Søren Thygesen

 • 4

  FINN af Mona Vander

 • 5

  LOOP af Louise Gaarmann og Alex Soza

 • 6

  Konkylie, konkylie, konkylie af Petra Dalström

 • 7

  Upside down jug step stool af Sisse Lee

 • 8

  Potato af Rasmus B. Fex

 • 9

  Myx-skin af Jonas Edvard

NYHEDSVÆRDI

30. september - 6. november 2021

Petra Dalström, Jonas Edvard, Rasmus B. Fex, Louise Gaarmann, Sisse Lee, MBADV/Maria Bruun & Anne Dorthe Vester, Søren Thygesen, Anne Tophøj og Mona Vander


Det er svært at fremprovokere en ny ting. Det er på den anden side også lidt kedeligt helt at afskrive drømmen om, og lysten til, at ville noget nyt. Og hvad kan en ny ting være?


Det kan måske være en funktion, som aldrig tidligere er blevet behandlet som form. Det kan måske være materialer og teknikker, som frembringer nye, overraskende funktioner og udtryk. Det kan måske også være en helt almindelig og velkendt form, som bearbejdes og belyses, så den fremstår som en pirrende ny ting. Måske kan det ligefrem være geologiske udgravninger og arkæologiske fund, som får nyhedsværdi.

Peach Corner har bedt en gammel og garvet designer, Ole Jensen, om at invitere 10 åndsfæller, nogle unge og sprøde, andre ældre og erfarne. Ole har udvalgt dem, fordi de alle har demonstreret at have en så åben og udogmatisk tilgang til de ting, vi omgiver os med, at det med jævne mellemrum har resulteret i værker med betydelige nye værdier. De udstillende kunstnere bidrager hver med ét nyt værk.


Udstillingen er kurateret af Ole Jensen. 

Om udstillerne:
Petra Dalström (f. 1987) beskæftiger sig med fænomener som tid, tyngdekraft, lys og bevægelse. Hendes arbejder tager udgangspunkt i at observere materielle kvaliteter og fysiske fænomener og at omdanne dem til kinetiske installationer, skrøbelige systemer og narrativer. Petra Dalström udstiller værket konkylie, konkylie, konkylie.
Jonas Edvard (f. 1982) arbejder ud fra devisen ”Form follows materials”. Han dyrker svampe og hamp, som han får til at gro til enestående møbler. Han koger tang fra havet og mikser det med kalk fra den danske undergrund til et materiale, der bliver til helt nye lampetyper. Jonas Edvard er en foregangsmand i nænsom anvendelse af lokale råstoffer og udviklingen af bæredygtige materialer. Jonas Edvard udstiller plante- og svampetekstilet Myx-skin.
Rasmus B. Fex (f. 1981) har en udtalt konceptuel tilgang til formgivning og er en livgivende enfant terrible i dansk møbelkunst. Han vender gerne tingene på hovedet, vender vrangen ud eller laver i bogstavelig forstand skæve møbler. Han lader sig ikke binde af konventioner og ser møblet som en funktionel skulptur. Rasmus B. Fex udstiller Potato – et voksbehandlet spånplademøbel.
Louise Gaarmann (f. 1975) har værksted og hjem, natur, himmel og hav lige omkring sig. Med en befriende diversitet i udtrykket former hun alt fra kopper og små skulpturer til keramiske regnbuer. Hurtige indfald, naturens cyklus, livets op- og nedture spiller med i hendes direkte og personlige måde at kommunikere med publikum på. I samarbejde med designer Alex Soza udstiller Louise Gaarmann en keramisk kuglebane.
Sisse Lee (f. 1987) arbejder tematisk og kritisk med alt fra sekvensdatering af antik keramik over propagandaporcelæn til populærkultur i et formsprog, hvor sprog og objekter påvirker hinanden klart og direkte. Hun fokuserer på de ting, vi omgiver os med, og hvad de betyder for os, og bruger ligeværdigt både leret og sproget som materiale. Sisse Lee udstiller værket Upside down jug step stool.
MBADV, Maria Bruun (f. 1984) & Anne Dorthe Vester (f. 1984). Med tung ekstruderet keramik og radikale og overdimensionerede form- og materialesammenstød har MBADV skabt installationer og hybride genstande, som har udvidet de æstetiske rammer for kunsthåndværk, design og arkitektur. Er det et møbel? Er det et objekt? Eller er det slet og ret et stort laboratorium for raffineret materialitet? De stiller spørgsmålene ved med stålsat vilje og engagement at gøre tanke til handling og sætte vilde ting i verden. Og ud i verden! På nærværende udstilling viser MBADV et arketypisk omdrejningslegeme i skalaspring med titlen Vase?
Søren Thygesen (f. 1961) har en vidtfavnende håndværksmæssig og teknisk tilgang til keramik, og hans projekter starter altid på en frisk, helt forfra, uden at bekymre sig om at skabe en egal portefølje. Det er tanken og principperne for det enkelte projekt, der er gældende i alle hans arbejder. Søren Thygesen udstiller værket Kande fra den Antropocæne tidsalder.
Anne Tophøj (f. 1960) er en nørd ud i keramiske processer og teknikker. Uden stilistiske bindinger eksperimenterer og undersøger hun, hvad keramikken egentlig kan, og hvad den i givet fald måske også kan bruges til. Nogle gange kommer eksperimenterne til udtryk i én ting, andre gange i endeløse rækker af muligheder. Til udstillingen bidrager Anne Tophøj med et stykke ekstraordinær porøs keramik: Permeabilitets-test nr. 1.
Mona Vander (f. 1970) er ferm på drejeskiven. Udgangspunktet for hendes arbejde er det praktiske, og hun har som regel en plan for, hvordan de drejede former skal fungere og sættes sammen. Men ofte tager processen en anden drejning, så det mest er hænderne, der ”tænker”. Det kommer der kopper, tallerkner og andet keramisk køkkengrej ud af, som rummer en intuitiv ”lethed”. Mona Vander udstiller opvaskeholderen FINN.

Download billeder + pressemeddelelse

Photo Ole Akhøj

Photo Ole Akhøj

Photo Ole Akhøj

Photo Ole Akhøj

Photo Ole Akhøj

Photo Ole Akhøj

Photo Ole Akhøj

Photo Ole Akhøj

Photo Ole Akhøj

Photo Ole Akhøj

Photo Ole Akhøj

Photo Ole Akhøj

 • 1

  Photo Ole Akhøj

 • 2

  Photo Ole Akhøj

 • 3

  Photo Ole Akhøj

 • 4

  Photo Ole Akhøj

 • 5

  Photo Ole Akhøj

 • 6

  Photo Ole Akhøj

INFRASTRUCTURE

Lea Mi Engholm, Stine Jespersen og Mikael Jackson

19. august – 25. september 2021

Repetition, rytme og gentagelse, moduler, mellemrum, rækkefølger og retninger, forbindelser fra dele til helheder … Ud af det stramt planlagte og monotone gror organiske og til tider vildtvoksende strukturer frem, bliver til systemer og komplekse netværk og danner til sidst summen af alle de forbundne enheder. Denne tilgang forener Stine Jespersens, Lea Mi Engholms og Mikael Jacksons arbejde og afspejles i fællesudstillingen Infrastructure.

Lea Mi Engholm arbejder ud fra helt enkle greb, hvor det bløde ler er rullet og snoet som en direkte forlængelse af hændernes bevægelse. I gentagelsen af processen opstår der en slags ”supercoils”, hvor leret begynder at sno sig om sig selv, og værkerne får karakter af komplekse imploderede knuder og ophobninger.

Stine Jespersen finder det unikke i en nærmest monoton og meditativ gentagelse af sammensatte elementer og moduler. I processen bliver rummet mellem modulerne – mellemrummet eller det negative rum – imidlertid en så vigtig del af helheden, at det får karakter af en leg eller et spil med en konstant og en variabel med små variationer.

Mikael Jackson benytter sig af skrøbelige porcelænsdele, som først opnår deres styrke, når de indgår som delelementer i sammensatte arkitektoniske abstraktioner. I nogle af konstruktionerne får de færdige objekter så mange forgreninger, at de synes kaotiske, mens andre er så systematiske, at man trods den grundlæggende abstraktion synes at se genkendelige former og strukturer.

De tre kunstneres værker er åbne for associationer, der spænder vidt: fra dybt inde i kroppens kemi til højt oppe over storbyens netværk af gader og bygninger - orden og kaos, skrøbelighed og styrke, ensformighed og dynamik.


Om kunstnerene:

Lea Mi Engholm (f. 1977). Uddannet på Designskolen Kolding, 2001-2006, og på HDK-Valand – Högskolan för konst och design, Göteborg Universitet, 2004. Udvalgte udstillinger: Jord, Ann Linnemann Galleri, København, 2020; TALISMAN – Magiske objekter, VERSUS, Clay Keramikmuseum Danmark, Middelfart. 2017; Magic Langauge/Game of Whispers, NNCA, Grand Palais, Paris, 2015. Udvalgte priser og præmieringer: Statens Kunstfond, præmiering af udstillingen Talisman – magiske objekter, 2017; Annie & Otto Johs. Detlefs’ Keramikpris 2016, givet til kunstnergruppen VERSUS, 2016; Statens Kunstfond, præmiering af udstillingen Meditations on a Hobby Horse, 2012. Tildelt legater fra bl.a. Statens Kunstfond, Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968, Ellen og Knud Dalhoff Larsens Fond og Grosserer L. F. Foghts Fond. 


Stine Jespersen
 (f. 1976). Uddannet på Royal College of Art, London, 2003-2005, og på Central Saint Martins, University of the Arts London, 2002-2003. Udvalgte udstillinger: Material Matters, Den Frie, København, 2020; Mellem Rum, mellemrum, Janusbygningen, Vestjyllands Kunstmuseum, 2019; The whims of the eyelid, OK Corral, København, 2018; Gold-Smidt Assembly, WRB Studios, London, 2016; From Denmark With Love, Puls Contemporary Ceramics, Bruxelles, 2012. Tildelt legater fra bl.a. Statens Kunstfond, Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968, Gerda Hennings Mindelegat, Crafts Council (Storbritannien), Oticon Fonden, Knud Højgaards Fond. 


Mikael Jackson
 (f. 1972). Uddannet på Royal College of Art, London, 2006-2008, Konstfack, Stockholm, 2005-2006, og Designskolen Kolding, 2001-2005. Teknologiinstruktør på Det Kongelige Akademi siden 2014; konsulent på Statens Værksteder for Kunst, Lerværkstedet, siden 2014. Udvalgte udstillinger: Wunderkammer, Peach Corner, Frederiksberg, 2021; Hjemlighed, København, 2015; For miles … & tanton, Copenhagen Ceramics, Frederiksberg, 2014; Lyst, Galleri R2, Svaneke, 2014; Arkitektoner, Ann Linnemann Galleri, 2013; Biennale Internationale de Vallauris, Frankrig 2012, Puls Contemporary Ceramics, Bruxelles, 2012. Tildelt legater fra. bl.a. Statens Kunstfond, rejselegat, 2012; Ole Haslunds Rejselegat, 2017; Statens Kunstfond, præmiering, 2013. 


Download billeder + pressebilleder

Photo Ole Akhøj

Photo Ole Akhøj

Photo Ole Akhøj

Photo Ole Akhøj

Photo Ole Akhøj

Photo Ole Akhøj

Photo Ole Akhøj

Photo Ole Akhøj

Photo Ole Akhøj

Photo Ole Akhøj

Photo Ole Akhøj

Photo Ole Akhøj

Photo Ole Akhøj

Photo Ole Akhøj

 • 1

  Photo Ole Akhøj

 • 2

  Photo Ole Akhøj

 • 3

  Photo Ole Akhøj

 • 4

  Photo Ole Akhøj

 • 5

  Photo Ole Akhøj

 • 6

  Photo Ole Akhøj

 • 7

  Photo Ole Akhøj

3 x 3 Øjne

Klara Lilja, Albin Werle og Martin Brandt Hansen

3. juni - 3. juli 2021


”Jord og vand forenes til ler. Vi indsamler og bearbejder leret, former det og hærder det med ild. Ved at forme det indbyder vi en vilje til at tage ophold i det, en ånd i lerets indre. Det bliver en viljende ting. Den viljende ting er ikke levende, men er heller ikke død. Den kan ikke tænke eller bevæge sig, men den evner at bevæge menneskers kroppe og tanker. Når vi betragter den, fornemmer vi, hvordan dens vilje rækker ind i vores eget sind, trækker vores blik til sig og sætter vores krop i bevægelse. Med eller uden vores vidende opfylder vi tingens formål, hvad det end måtte være, og den viljende ting får liv gennem vores stemmer, gestik og tanker. Og mens ethvert menneske må falde og ligge på jorden i sødmefuldt forfald på vej ned til violrødderne, lever den viljende ting videre, genfødt i al evighed i hvert eneste møde med et menneske.”

– Albin Werle


Om de tre kunstnere:

Klara Lilja. Født 1989. Bor og arbejder i København. Uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2021. Har haft solo-udstillinger hos bl.a. V1 Gallery, Gallery Oaji i Tokyo og Politikens Forhal og har i øvrigt udstillet bl.a. i Nikolaj Kunsthal, på Gl. Holtegaard og hos Sophie Tappeiner i Østrig. Klara Liljas keramiske skulpturer vokser ud af et univers, der trækker på så forskellige referencer som hermetisk filosofi fra det 17. århundrede, manga-romaner og afprøvning af alle Artigas 1.079 glasuropskrifter.


Albin Werle. Født i Stockholm 1987, bor og arbejder i København. Uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2018. Har haft solo-udstillinger på bl.a. Til Vægs, Arcway Nightlands Connector og Destiny’s Atelier og har desuden udstillet på Moderna Museet Malmø og Museet for Samtidskunst. Albin Werles primære fokus som billedkunstner er at skabe spil: interaktive kunstværker, der eksisterer i et rum mellem værktøj og talismaner, magi og vuggeviser.


Martin Brandt Hansen. Født i Nuuk, Grønland, i 1990 og er i øjeblikket MFA-studerende på Det Kongelige Danske Kunstakademi. Har blandt andet udstillet på Nuuk Kunstmuseum samt Christiansborg og Nordatlantens Brygge i København. Martin Brandt Hansens keramiske skulpturer er skabt med inspiration fra moderne grønlandsk metalrock og har desuden rødder i inuit-kulturens mytologi. Farverne i hans glasurer er inspireret af elementerne fra den rå grønlandske natur, fra klima og bjergarter.


Udstillingen er kurateret af Karen Kitani Harsbo.


Download billeder + pressemeddelelse

Foto af Ole Akhøj

Foto af Ole Akhøj

Foto af Ole Akhøj

Foto af Ole Akhøj

Foto af Ole Akhøj

Foto af Ole Akhøj

Foto af Ole Akhøj

Foto af Ole Akhøj

Foto af Ole Akhøj

Foto af Ole Akhøj

Foto af Ole Akhøj

Foto af Ole Akhøj

 • 1

  Foto af Ole Akhøj

 • 2

  Foto af Ole Akhøj

 • 3

  Foto af Ole Akhøj

 • 4

  Foto af Ole Akhøj

 • 5

  Foto af Ole Akhøj

 • 6

  Foto af Ole Akhøj

Loop Works

Alma Bangsgaard & Hilda Nilsson 

29. april 2021 - 29. maj 2021

Samarbejdet udsprang i lysten til igennem en række forsøg at forene, dele og udvikle vores individuelle, dybdegående viden baseret på års erfaring omkring keramikken i kombination med 3D print-teknikken. Med det formål at frembringe nye måder at benytte denne teknik på, hvor materialets egenskaber og de digitale metoder smelter sammen, er vi derfor nu gået sammen i dette projekt, der demonstrerer nye muligheder for at skabe unikke former og teksturer, gennem digitale produktionsmetoder. 

Den naturlige bevægelse af det plastiske porcelænsler og programmeringen af matematiske algoritmer resulterer i strik-lignende værker. Værkerne demonstrerer kombinationen af det digitale og et levende materiale.

 

Download pressemeddelelse + billeder